Program FEADR 2008-2013
Calculeaza dimensiunea economica a fermei tale!

Program FEADR 2008-2013

Masura

  • M121 = Modernizarea exploatatiilor agricole
  • M123 = Procesare, industrie alimentara, depozitare
  • Schema de ajutor de stat nr. N 578/ 2009 aferenta Masurii 123
  • Schema de ajutor de stat H.G. nr.1680/2008
  • M112 = Instalarea tinerilor fermieri
  • M312 = Crearea si dezvoltarea de microintreprinderi in spatiul rural
  • M322 = Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala
  • M125 = Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii aferente agriculturii si silviculturii

VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTELOR FEADR ELIGIBILE ESTE DE APROXIMATIV 50 MIL. EURO

Nr. Crt.

Denumire proiect/beneficiar

Masura

Stadiu

1

Modernizare ferma vegetala
CEREALFLOR SRL
Jud. Calarasi

M121

Finalizat

2

Modernizare exploatatie agricola vegetala
CONEX SRL
Jud. Constanta

M121

Finalizat

3

Modernizare ferma vegetala
AGROMEC TRACTORUL SA
Jud. Calarasi

M121

Finalizat

4

Infiintare unitate de procesare lapte
DODALI SRL
jud. Galati

M123

Finalizat

5

Infiintare ferma 500 capete vaci lapte
O LUME DE LAPTE SRL
Jud. Ialomita

M121

In derulare

6

Infiintare retea alimentare apa, sistem canalizare si construire statie de epurare
COMUNA CHIRNOGI
Jud. Calarasi

M322

Eligibil
Fonduri insuficiente

7

Modernizare ferma vegetala in sat Mariuta, comuna Belciugatele, FREE LAND SRL, judetul Calarasi

M121

Eligibil
Fonduri insuficiente

8

Infiintare ferma de cereale si plante tehnice
JD AGRO COCORA SRL
Jud. Ialomita

M121

Eligibil
Fonduri insuficiente

9

Achizitii masini si utilaje agricole
DN AGRAR BERGHIN SRL
Jud. Alba

M121

Eligibil
Fonduri insuficiente

10

Constructie silozuri metalice si achizitii utilaje agricole
MIG VAS SRL
Jud. Constanta

M121

Eligibil
Fonduri insuficiente

11

Modernizarea fermei vegetale
DN AGRAR HOLDING SRL
Jud. Alba

M121

Eligibil
Fonduri insuficiente

12

Constructie silozuri metalice si achizitii utilaje agricole
CHIREA SRL
Jud. Calarasi

M121

Finalizat

13

Modernizare ferma agricola vegetala
CHIREA 2000 SRL
Jud. Calarasi

M121

Finalizat

14

Modernizare ferma vegetala
ADVIDOCA SRL
Jud. Calarasi

M121

Finalizat

15

Achizitie de masini si utilaje agricole
UNIVERSAL ADI SI PAUL SRL
Jud Giurgiu

M121

Finalizat

16

Modernizarea fermei vegetale
SOCIETATEA AGRICOLA MOSTISTEA
Jud. Calarasi

M121

Eligibil
Fonduri insuficiente

17

Modernizare ferma vegetala
IMPEX 70 KEN SRL
Jud. Calarasi

M121

Eligibil
Fonduri insuficiente

18

Modernizare exploatatie agricola prin achizitie de echipamente agricole si capacitati de stocare
SC ALDIS AP SRL
Jud Calarasi

M121

Eligibil
Fonduri insuficiente

19

Achizitie de masini agricole si sisteme de irigatii in comuna Varasti,
SC EUROAGRA SERVICES SRL,
Jud. Giurgiu

M121

Eligibil
Fonduri insuficiente

20

Infiintare ferma crestere 1000 vaci lapte
DN AGRAR APOLD SRL
Jud. Alba

M121

Selectat

21

Extindere drum comunal si infiintare pod, infiintare gradinita si modernizare camin cultural
COMUNA MANZALESTI
Jud Buzau

M322

Eligibil
Fonduri insuficiente

22

Infiintare alimentare cu apa si sistem canalizare, infiintare gradinita si dotare camin cultural
COMUNA LOPATARI
Jud. Buzau

M322

Eligibil
Fonduri insuficiente

23

Extindere retea publica alimentare cu apa, infiintare retea publica apa uzata, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local si infiintare centru social de zi pentru copii
COMUNA TEPU
jud. Galati

M322

Selectat

24

Modernizare drumuri comunale, infiintare gradinita si dotare camin cultural
COMUNA GREBANU
Jud. Buzau

M322

Eligibil
Fonduri insuficiente

25

Modernizare drumuri forestiere si corectare torenti
COMUNA LELESE
Jud Hunedoara

M125b

Eligibil
Fonduri insuficiente

26

Infiintare capacitati de stocare cereale cca. 20.000 to
SC MAGURA SILOZ SRL
Jud. Constanta

M123

Finalizat

27

Achizitie utilaje si masini agricole
INTREPRINDERE INDIVIDUALA FUNDULEA DORINEL
Jud Buzau

M121

Eligibil
Fonduri insuficiente

28

Instalarea tanarului fermier in mediul rural
INTREPRINDERE INDIVIDUALA FUNDULEA DORINEL
Jud Buzau

M112

Finalizat

29

Infiintare ferma gaini ouatoare in comuna Vasilati
SC G&N NUCI AVIROM SRL
Jud Calarasi

M121

Eligibil
Fonduri insuficiente

30

Infiintare microintreprindere prestari servicii in com. Crangurile
S.C. ALBERT AGROFARM SRL
Jud. Dambovita

M312

Selectat

31

Infiintare microintreprindere prestari servicii in com. Sovarna
SC HAIDEMARI SRL
Jud Mehedinti

M312

Eligibil
Fonduri insuficiente

32

Modernizare drumuri de exploatare agricola
COMUNA TEPU
Jud. GALATI

M125a

Eligibil
Fonduri insuficiente

33

Achizitie utilaje pentru prestari servicii in com. Herasti
AGRO EXPERTI SERVICES SRL
Jud. GIURGIU

M312

Eligibil
Fonduri insuficiente

34

Achizitie utilaje pentru prestari servicii in com. Garla Mare
SC STROVAR SRL
Jud. MEHEDINTI

M312

Finalizat

35

Modernizare ferma agricola vegetala (proiect II)
CHIREA 2000 SRL
Jud. Calarasi

M121

Eligibil

Fonduri insuficiente

36

Modernizare ferma vegetala (proiect II)
JD AGRO COCORA SRL
Jud. Ialomita

M121

Eligibil

Fonduri insuficiente

37

Achizitie de masini si utilaje pentru exploatarea forestiera
NAGEL WOOD SRL
Jud. Brasov

schema de ajutor de stat nr. 578/2009 aferenta masurii 123

Finalizat

38

Achizitie masini si utilaje agricole in comuna Manastirea
Stoica Vasile Claudiu PFA
Jud. Calarasi

M121

Eligibil

Fonduri insuficente

39

Construire silozuri metalice si constructii anexe pentru depozitarea cerealelor in comuna Dragalina, sat Drajna Noua (proiect II)
ADVIDOCA SRL
Jud. Calarasi

M121

Eligibil

Fonduri insuficiente

40

Achizitie masini agricole
Goodfarm SRL
Jud. Buzau

M121

Eligibil

Fonduri insuficiente

41

Accesibilizarea fondului forestier prin construirea si modernizarea de drumuri forestiere la ocoalele silvice Covasa si Lugoj din cadrul Directiei Silvice Timis
RNP-ROMSILVA RA-Directia Silvica Timis
Jud. Timis

M125b

In derulare

42

Extindere spatii de depozitare cereale in comuna Cocora
JD AGRO COCORA SRL
Jud. Ialomita

M123

Eligibil

Fonduri insuficiente

43

Achizitii utilaje pentru prestari servicii lucrari speciale de constructii
VREAU LOCUINTA MEA SRL
Jud. Dambovita

M312

Selectat

In derulare

44

Achizitie utilaje agricole in comuna Movileni
MIHAI M. DANIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Jud. Galati

M121

Selectat