România alocă 100 de milioane de euro prin POR pentru IMM-uri
Calculeaza dimensiunea economica a fermei tale!

România alocă 100 de milioane de euro prin POR pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat, în 8 iulie, un Memorandum prin care se propune participarea României la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată în cadrul Inițiativei pentri IMM-uri. Aceasta combină alocările naționale ale statelor membre în cadrul fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) cu resursele bugetare ale Uniunii Europene gestionate la nivel central în cadrul programelor Orizone 2020 și COSME și cu resursele proprii ale Fondului European de Investiții și ale Băncii Europene de Investiții. 
Pentru detalii click aici.